Doofree365
Click the menu icon to open the menu.

หนัง ซี่รีย์
King Naresuan 2 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2 ประกาศอิสรภาพ

เรื่องย่อ : หลังจากพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง (สมภพ เบญจาทิกุลสิ้นพระชนม์ในปีพุทธศักราช 2124 พระเจ้านันทบุเรง (จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ได้ขึ้นเสวยราชสืบต่อ และได้สถาปนามังสามเกียดขึ้นเป็นรัชทายาทครองตำแหน่งมหาอุปราชาแห่งราชอาณาจักรหงสาวดี เมื่อแผ่นดินหงสามีอันต้องผลัดมือมาอยู่ในปกครองของพระเจ้านันทบุเรง สัมพันธไมตรีระหว่างอยุธยาและหงสาวดีก็เริ่มสั่นคลอน ด้วยพระเจ้าหงสาวดีพระองค์ใหม่มิได้วางพระทัยในสมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระนเรศวร (..วันชนะ สวัสดีเองก็หาได้เคารพยำเกรงในบุญบารมีของพระเจ้าแผ่นดินพม่ารามัญเช่นกาลก่อน มิเพียงเท่านั้น สมเด็จพระนเรศวรยังได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถให้เป็นที่ปรากฏครั่นคร้าม ดังคราวนำกำลังทำยุทธนาวีกับพระยาจีนจันตุและศึกเมืองคังเป็นอาทิ พระเจ้านันทบุเรงทรงเกรงว่าสืบไปเบื้องหน้าสมเด็จพระนเรศวรจะเป็นภัยต่อพระราชวงศ์แลแผ่นดินหงสา จึงหาเหตุวางกลศึกหมายจะปลงพระชนม์สมเด็จพระนเรศวรเสียที่เมืองแครงแต่พระมหาเถรคันฉ่องพระราชครูลอบนำแผนประทุษร้ายนั้นมาแจ้งให้ศิษย์รักได้รู้ความ สมเด็จพระนเรศวรจึงถือเป็นเหตุประกาศเอกราช ตัดสัมพันธไมตรีกับหงสาวดี แลกวาดต้อนครัวมอญไทยข้ามแม่น้ำสะโตงกลับคืนพระนคร

156 นาที
เสียง

ไทย
ซับไตเติ้ล

นักแสดง

พันโท วันชนะ สวัสดี ,ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ,นพชัย ชัยนาม ,อินทิรา เจริญปุระ ,สรพงษ์ ชาตรี ,เกรซ มหาดำรงค์กุล ,จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ ,นภัสกร มิตรเอม ,ปราบต์ปฏล สุวรรณบาง ,พันโท คมกริช อินทรสุวรรณ ,พันเอก วินธัย สุวารี ,อภิรดี ภวภูตานนท์
ผู้กำกับ

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

หนังแนะนำ