Doofree365
Click the menu icon to open the menu.

หนัง ซี่รีย์
King Naresuan 4 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4 ศึกนันทบุเรง

 

เรื่องย่อ : ภายหลังการประกาศเอกราชของพระนเรศ ในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ แล้ว พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงได้โปรดให้กรีฑาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาคืนเป็นเมืองขึ้นถึง ๔ ครั้ง คือ ในคราวศึกพระยาพะสิมและ พระเจ้าเชียงใหม่นรธาเมงสอ ในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ – ๒๑๒๘ ศึกนันทบุเรง ปี พ.ศ. ๒๑๒๙ ศึกมหาอุปราชาในปี พ.ศ. ๒๑๓๓ และศึกยุทธหัตถีในปี พ.ศ. ๒๑๓๕ โดยศึกสำคัญที่ทำอยุธยาต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์อันสุ่มเสี่ยงต่อการสิ้นสูญแผ่นดินคือ ศึกนันทบุเรง ซึ่งน้อยคนที่เคยได้ยินหรือระลึกได้ แต่วีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นที่จดจำ ทั้งการออกปล้นค่ายพม่าจนเป็นที่มาของเรื่องพระแสงดาบคาบค่าย หรือการสังหารลักไวทำมู ทหารเอกข้างหงสาวดี ล้วนอุบัติในศึกนันทบุเรงทั้งสิ้น

 

133 นาที
เสียง

ไทย
ซับไตเติ้ล

นักแสดง

พันโท วันชนะ สวัสดี ,ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ,จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ ,นพชัย ชัยนาม ,นภัสกร มิตรเอม ,สรพงษ์ ชาตรี
ผู้กำกับ

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

หนังแนะนำ